Usługi

- Doradztwo przy kupnie/sprzedaży gruntów inwestycyjnych , działek budowlanych, 

  domów oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Usługi geodezyjne - podziały, scalenia gruntów, nieruchomości zabudowanych

- Badania geologiczne, operaty wodno-prawne, wiercenia, studnie, odwodnienia

- Przygotowanie inwestycji - współpraca z projektantem, nadzorem budowlanym, 

  deweloperami, firmami budowlanymi 

- Home Staging - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

- Profesjonalna fotografia architektury, wnętrz, terenów